Prof. Dr. Herbert Oelschläger

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko
Oblasť pôsobenia: Profesor farmaceutickej chémie, emeritný profesor. Riaditeľ Inštitútu pre farmaceutickú chémiu Univerzity J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom.
Dr. h. c. navrhla Farmaceutická fakulta UK. Čestný doktorát farmaceutických vied mu bol udelený dňa 11. 3. 1993 za vedecké diela a významné zásluhy na rozvoji farmaceutickej chémie, farmakokinetiky a biotransformácie liečiv.