Prof. Dr. Gottfried Schatz

Miesto pôsobenia: Švajčiarska konfederácia
Oblasť pôsobenia: Profesor biochémie v Biocentre Univerzity v Bazileji.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát prírodných vied mu bol udelený dňa 23. 5. 1996 za zásluhy vo svetovej biochémii a za objavenie genetickej autonómnosti mitochondrií.