Prof. Dr. Gerhard Ertl

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko

Oblasť pôsobenia: Emeritný profesor fyzikálnej chémie, riaditeľ oddelenia fyzikálnej chémie na Fritz Haber Institut der Max-Planck-Gesellschaft v Berlíne. Držiteľ Nobelovej ceny za chémiu v roku 2007.

Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát chemicko-fyzikálnych vied udelený 18. 3. 2009 za vedeckú činnosť, ktorou prispel k založeniu a rozvoju modernej povrchovej chémie a tiež k rozvoju vzdelávania a bádania na UK.