Prof. Dr. Federico Mayor

Miesto pôsobenia: Španielske kráľovstvo
Oblasť pôsobenia: Generálny riaditeľ UNESCO so sídlom v Paríži. Profesor biochémie na Farmaceutickej fakulte Univerzity v Granade.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 4. 7. 1994 za presadzovanie práva človeka na dôstojný život, ktorý môže dosiahnuť iba vzdelávaním a zlepšením sociálneho postavenia.