Prof. Dr. Ernst Eichler, DrSc.

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko
Oblasť pôsobenia: Profesor jazykovednej slavistiky Lipskej univerzity.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filologických vied mu bol udelený dňa 7. 9. 1993 za mimoriadne zásluhy na rozvoji jazykovednej slavistiky a slavisticky orientovanej onomastiky.