Prof. Dr. Eberhard Poppe, DrSc.

Miesto pôsobenia: Nemecká demokratická republika, teraz Spolková republika Nemecko
Oblasť pôsobenia: Profesor štátneho práva na Univerzite M. Luthera v Halle – Wittenbergu.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát právnych vied mu bol udelený dňa 30. 10. 1978 za teoretický prínos v oblasti štátneho práva a za rozvoj družobnej spolupráce s UK.