Prof. Dr. Christian Marzahn

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko
Oblasť pôsobenia: Profesor sociálnej pedagogiky, prorektor Univerzity v Brémach.
Dr. h. c. navrhla Pedagogická fakulta UK. Čestný doktorát pedagogických vied mu bol udelený dňa 30. 3. 1992 za celoživotnú vedeckú činnosť, ktorou významnou mierou prispel k rozvoju sociálnej pedagogiky v európskom meradle.