Prof. Dr. Bernd Michael Rode, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Rakúska republika

Oblasť pôsobenia: Vedúci Ústavu všeobecnej, anorganickej a teoretickej chémie Univerzity v Innsbrucku.

Dr. h. c. navrhla Farmaceutická fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 26. 3. 2008 za priekopnícke práce v oblasti kvantochemických štúdií molekulových a supermolekulových systémov solvatácie iónov a molekulového modelovania biomolekúl a liečiv.