Prof. Dr. Benjamino Segre

Miesto pôsobenia: Talianska republika
Oblasť pôsobenia: Profesor matematiky a vedúci katedry geometrie na Univerzite v Ríme.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát fyzikálno-matematických vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za iniciatívu pri vzniku novej matematickej disciplíny – kombinatorickej analýzy.