Prof. Dr. Amand Fässler, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko

Oblasť pôsobenia: Profesor Karls-Eberhard univerzity v Tübingene.

Dr. h. c. navrhla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Čestný doktorát z oblasti jadrovej fyziky mu bol udelený dňa 10. 3. 2010 za významný vedecký prínos v oblasti jadrovej fyziky, fyziky elementárnych častíc a astrofyziky.