Prof. Dr. Alfred Mäde

Miesto pôsobenia: Nemecká demokratická republika, teraz Spolková republika Nemecko
Oblasť pôsobenia: Profesor agrometeorológie na Univerzite M. Luthera v Halle – Wittenbergu.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát fyzikálno-matematických vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za vedecké zásluhy v odbore agrometeorológia.