Prof. Dimitrij Filipovič Procenko, DrSc.

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Ukrajinská republika
Oblasť pôsobenia: Profesor a vedúci Katedry fyziológie a biochémie rastlín Štátnej univerzity T. G. Ševčenka v Kyjeve.
Dr. h. c. navrhla Prírodovedecká fakulta UK. Čestný doktorát biologických vied mu bol udelený dňa 20. 11. 1967 za celoživotné dielo v oblasti fyziológie a biochémie rastlín.