Prof. David Onisimovič Lordkipanidze, DrSc.

Miesto pôsobenia: ZSSR, teraz Gruzínska republika
Oblasť pôsobenia: Profesor na Univerzite v Tbilisi.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát pedagogických vied mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za vedeckú činnosť v oblasti komeniológie.