Prof. Bernahrd Günter Heinrich Eitel

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko

Oblasť pôsobenia: Pôsobí na Univerzite v Heidelbergu. v oblasti fyzickej geografie. Venuje sa inštitucionálnemu a interdisciplinárnemu výskumu v rámci historických a prírodných vied, zameranému k objasňovaniu environmentálnych zmien a interakcií človeka a prírodného prostredia v Európe, južnej Afrike, Číne a Peru.

Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 29. 10. 2015 za podporu spolupráce pri riešení archeologických projektov Univerzity v Heidelbergu a Univerzity Komenského a SAV.