Prof. Anthony John Turner

Miesto pôsobenia: United Kingdom

Oblasť pôsobenia:  Významné vedecké pôsobenie v oblasti biochémie a neurovied na medzinárodnej úrovni, predovšetkým v oblasti metaloproteináz pri neurodegeneratívnych ochoreniach.

Dr. h. c. navrhla Jesseniova lekárska fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 2. 12. 2014 za spoluprácu s Univerzitou Komenského po roku 2000.