Prim. Univ.-Prof. DDr. Helmut Kern

Miesto pôsobenia: 7 inštitútov telovýchovného lekárstva a rehabilitácie v Dolnom Rakúsku a vo Viedni

Oblasť pôsobenia: Venuje sa telovýchovnému lekárstvu a rehabilitácii, ako aj výskumu v tejto oblasti a vývoju nových metód rehabilitácie. Pri rehabilitácii uplatňuje progresívne princípy športového tréningu. Profesor Kern definoval formy a dávkovanie elektrických stimulov a prispel tak k objasneniu mechanizmov pôsobenia elekrostimulácie u týchto pacientov. Spoločne s Fakultou telesnej výchovy a športu UK vyvinul viaceré originálne diagnostické a tréningové zariadenia.

Dr. h. c. navrhla Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a čestný doktorát mu bol udelený 28. septembra 2022.