Ladislav Novomeský

Miesto pôsobenia: Československá socialistická republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Básnik, publicista, politik, národný umelec. Pracovník Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát vied o umení mu bol udelený dňa 19. 6. 1969 za prínos do slovenskej literatúry a publicistiky.