JUDr. Adolf Vladimír Záturecký

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Predseda Najvyššieho súdu v. v.
Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta Slovenskej univerzity. Čestný doktorát vied právnych a štátnych mu bol udelený dňa 25. 6. 1949 za zásluhy o slovenskú právnu vedu.