Jozef Tomko

Miesto pôsobenia: Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.
Dr. h. c. navrhla Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 29. 3. 1995 za zásluhy pri šírení učenia katolíckej cirkvi, teológie manželstva a zmiešaných manželstiev v celosvetovom meradle.