Ján Levoslav Bella

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Hudobný skladateľ.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofie mu bol udelený dňa 14. 11. 1928 za zásluhy o slovenskú hudbu.