Ján Kmeť

Miesto pôsobenia: Juhoslávia, teraz Srbsko
Oblasť pôsobenia: Profesor v odbore slovenská literatúra na Filozofickej fakulte Novosadskej univerzity.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filologických vied mu bol udelený dňa 19. 10. 1989 za významné zásluhy na rozvoji juhoslovansko-slovenských vzťahov v oblasti vedy, kultúry a vysokého školstva.