Ing. Štefan Janšák

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Historik, archeológ, pedagóg, múzejník. Námestník povereníka pre dopravu a verejné práce SNR.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta Slovenskej univerzity. Čestný doktorát filozofie mu bol udelený dňa 4. 6. 1947 za zásluhy na rozvoji slovenskej archeológie.