Ing. arch. Dušan Samo Jurkovič

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Architekt a folklorista.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofie mu bol udelený dňa 15. 10. 1938 za životné výtvarné dielo, literárne práce z oblasti ľudového umenia a za účasť pri uskutočňovaní kultúrnej jednoty Čechov a Slovákov.