Giani Zail Singh

Miesto pôsobenia: Indická republika
Oblasť pôsobenia: Štátnik, politik, prezident Indickej republiky.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 17. 12. 1983 za zásluhy na rozvoji indickej kultúry a vzdelanosti, indického filozofického myslenia a dlhoročnú činnosť v prospech humanizmu a priateľstva medzi národmi.