Dr. rer. nat. Angela Dorothea Merkel

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko

Oblasť pôsobenia: Významné vedecké pôsobenie v oblasti fyzikálnej chémie, najmä za výskum polyatomických molekulových štruktúr. Za historický príspevok k zjednocovaniu Európy, za podporu prijímania nových členských krajín a výnimočný podiel na upevňovaní demokracie a obnovovaní medzinárodnej spolupráce štátov sveta

Dr. h. c. navrhla Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 20. 10. 2014 za spoluprácu s Univerzitou Komenského od začiatku 80-tych rokov.