Dr. Jan Emler

Miesto pôsobenia: Československá republika, teraz Česká republika
Oblasť pôsobenia: Bývalý riaditeľ Knižnice Univerzity Komenského v Bratislave.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofie mu bol udelený dňa 14. 11. 1928 za zásluhy pri budovaní bratislavskej univerzitnej knižnice.