Dr. h. c. mult., Prof. Robert Kolb, PhD

Miesto pôsobenia: Concordia Seminary St. Louis, USA

Oblasť pôsobenia: Profesor Robert Kolb je poprednou vedeckou autoritou na evanjelickú teológiu. Je nositeľom troch čestných doktorátov a svetovo uznávaným odborníkom na výskum druhej a tretej generácie reformačných teológov, obdobia konfesionalizácie a kontroverznej teológie 16. storočia. Jeho špecializácia sa zameriava na oblasť strednej a východnej Európy vrátane dnešného Slovenska. Pôsobil ako výkonný riaditeľ Centra pre reformačný výskum a takmer dve desaťročia vyučoval na svojej alma mater Concordia University, St. Paul. Ako misijný profesor a riaditeľ Inštitútu pre misijné štúdiá na Concordia Seminary, St. Louis pôsobil na zahraničných evanjelických inštitúciách po celom svete.

Dr. h. c. navrhla Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený 13. novembra 2017 za príspevok k výskumu reformácie a dlhodobú spoluprácu.