Dr. Erhard Busek

Miesto pôsobenia: Rakúska republika
Oblasť pôsobenia: Vicekancelár a minister vedy a výskumu Rakúskej republiky.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 21. 11. 1994 za iniciatívu rozvoja vedeckých a vysokoškolských stykov medzi Rakúskom a Slovenskom.