Christian Krause

Miesto pôsobenia: Spolková republika Nemecko
Oblasť pôsobenia: Biskup, prezident Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve vo Švajčiarsku.
Dr. h. c. navrhla Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. Čestný doktorát evanjelickej teológie mu bol udelený dňa 24. 6. 1999 za názory a postoje k mierovému spolunažívaniu národov, zásluhy na rozvoji svetového ekumenizmu, ako aj účinnú pomoc poskytnutú rozvoju teologických štúdií na UK.