Ban Ki-moon

Miesto pôsobenia: Organizácia spojených národov, USA

Oblasť pôsobenia: Ako generálny tajomník Organizácie spojených národov presadzuje mierové riešenia sporov medzi národmi, šíri myšlienky humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi v oblasti politiky, praktického práva, právnej vedy a právnického vzdelávania. Pôsobí aj v oblasti medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov vedecky aj publikačne. Dr. h. c. navrhla Právnická fakulta UK. Čestný doktorát mu bol udelený dňa 19. 10. 2015 za jeho pôsobenie v oblasti medzinárodného práva, ktoré má celosvetový rozmer a ovplyvňuje vedeckú a pedagogickú činnosť na Právnickej fakulte UK.