Alexander Dubček, Dr. h. c.

Miesto pôsobenia: Česká a Slovenská federatívna republika, teraz Slovenská republika
Oblasť pôsobenia: Predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR.
Dr. h. c. navrhla Filozofická fakulta UK. Čestný doktorát filozofických vied mu bol udelený dňa 20. 12. 1991 za celoživotnú činnosť, zásluhu o prechod nášho štátu a jeho národov na pozície humanizmu a demokracie.