Elektronická prihláška na štúdium na Univerzite Komenského na akademický rok 2024/2025

Na akademický rok 2024/2025 je možnosť podať si prihlášku na Univerzitu Komenského elektronicky.

Pozor! Táto možnosť nemusí byť prístupná pre všetky otvárané študijné programy na UK. 

Bližšie informácie o prijímacom konaní, pokyny a možnosti ako podať prihlášku elektronicky získate na www stránkach jednotlivých fakúlt.

Na vyplnenie elektronickej prihlášky môžete použiť nasledujúce spôsoby:

A) Záujemcovia, ktorí sú aktuálnymi študentmi na Univerzite Komenského môžu prihlášku vyplniť priamo v AIS.

Podanie prihlášky - cez AIS

 

B) Záujemcovia, ktorí NIE SÚ aktuálnymi študentmi na Univerzite Komenského, môžu prihlášku vyplniť cez portál Elektronickej prihlášky UK https://e-prihlaska.uniba.sk, kde je potrebné najprv sa zaregistrovať – POZOR, vzhľad aplikácie je zmenený (nové návody sú k dispozícii):

Podanie prihlášky - cez portál e-Prihlas

 

Často kladené otázky

Problém: Mám zle vyplnené údaje, už som potvrdil prihlášku, a chcel by som ich opraviť.
Riešenie: Je potrebné zavolať na študijné oddelenie fakulty, kde môžu zmeniť stav prihlášky.

Problém: Neviem, ktoré vysvedčenia treba napísať do prihlášky / neviem, ktoré predmety mám napísať do zoznamu predmetov na vysvedčení / neviem, ktoré prílohy sú potrebné.
Riešenie: Na stránke Prijímacie konanie https://uniba.sk/prijimacky/ sú odkazy na podrobné informácie o prijímacom konaní na jednotlivých fakultách Univerzity Komenského a o jednotlivých študijných programoch. V prípade, ak odpoveď na vašu otázku nenájdete na týchto stránkach, obráťte sa na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite.

Problém: Zabudol som heslo / nedá sa mi prihlásiť. Hlási neznáme prihlasovacie meno.
Riešenie: Tretie tlačidlo na stránke je „Zabudol som heslo“. Po kliknutí naň je možné zresetovať heslo. Elektronické prihlášky sa riešia na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do.

Problém: Nedá sa mi vytlačiť prihláška.
Riešenie: Problém sa môže vyskytnúť u prehliadačov Internet Explorer. Keď je zadávaný príkaz na tlačenie (t.j. pri otváraní dokumentu na tlač) treba držať klávesu CTRL.

Problém: Pri pokuse o vytlačenie prihlášky mi uloží súbor, ktorý sa nedá otvoriť - po otvorení sú v ňom len nečitateľné znaky.
Riešenie: Na otvorenie prihlášky je potrebný program schopný čítať súbory pdf-formátu napr. Adobe acrobat reader.