Spustili sme prvé online štátnice

Bratislava 9. apríla 2020: Historicky prvé online štátnice na Univerzite Komenského spustili tento týždeň na Lekárskej fakulte UK. Skúšajúca komisia sedí za prísnych hygienických okolností v miestnosti na fakulte, zatiaľ čo študentky a študenti v pohodlí svojej izby doma. Takýmto spôsobom už odskúšali študentov z predmetov v študijných programoch všeobecné a zubné lekárstvo. Súbežne prebieha skúšanie slovenských aj zahraničných študentov deviatimi štátnicovými komisiami.


Za jeden deň každá komisia vyskúša približne desať študentov, čo je rovnaký počet ako v prípade klasického skúšania. Jeden študent odpovedá 30 – 40 minút. S prípravami na online štátnice začala Lekárska fakulta UK dva týždne pred spustením. V krátkom čase boli nútení inovovať nielen výučbu, ale aj skúšky. Výpočtové centrum zabezpečilo technickú stránku a pripravila sa logistika pre skúšajúcich a pre študentov. V piatok pred štátnicami zaškolili zodpovedných členov štátnicových komisií na prácu v systéme MS Teams. „Dnes máme štvrtý bezproblémový deň online štátnic,“ hovorí prodekan fakulty pre rozvoj Peter Jackuliak.

Študenti so systémom pracujú už niekoľko týždňov, odkedy sa realizuje dištančné vzdelávanie. Deň pred štátnicami sa člen komisie spojí so študijnou skupinou, otestujú si spojenie a určia harmonogram pripojenia na konkrétny čas. V jednom čase skúšajú naraz dvoch študentov a priebeh štátnych skúšok sa nahráva, s čím študenti vyjadria súhlas. „Štátnice sú navyše vysielané online pre verejnosť,“ dodáva Katarína Soroková, vedúca výpočtového strediska. Štátne skúšky sú totiž podľa zákona o vysokých školách verejné.

Aby mala komisia stály vizuálny kontakt, študent sa pripája cez počítač, výnimočne iné mobilné zariadenie. „Študenta môžeme vyzvať, aby ukázal miestnosť, prípadne pracovnú plochu. Vo všeobecnosti majú menej času na prípravu alebo odpovedajú bez prípravy. Myslím si však, že naši študenti, ktorí sú už len krôčik k získaniu titulu, si uvedomujú vážnosť súčasnej situácie. Nepredpokladám, že by ju zneužili na podvádzanie. Skúsený skúšajúci navyše niekoľkými otázkami zistí skutočné vedomosti študenta,“ myslí si Peter Jackuliak. Výsledok štátnej skúšky oznámi vedúci komisie po ukončení štátnic v daný deň poobede.

Napriek prvotným predsudkom a faktu, že pre mnohých pedagógov ide o novú skúsenosť, veľmi si túto formu štátnic pochvaľujú. „Fungovalo to celkom dobre. Skúšam zahraničných študentov a privítal som, že sa vôbec zvolila táto možnosť skúšania. Môžem povedať, že všetci študenti sa pripravili zodpovedne,“ hovorí predseda skúšobnej komisie v odbore gynekológia Kamil Pohlodek. Mnohí študenti sa pritom od vypuknutia epidémie venujú rôznym dobrovoľníckym aktivitám. „Študenti sú s touto formou skúšania tiež spokojní. Svoje možno zohráva aj psychologický fakt, že sú doma,“ myslí si Peter Jackuliak. V prvý deň štátnic sa nepodarilo spojenie so študentkou, ktorá mala slabší signál. Fakulta hľadá riešenie a odkazuje, že nikto sa nemusí obávať, že pre technické problémy neurobí skúšku.

Štátnice pokračujú budúci týždeň a v ďalších turnusoch v máji a v júni. V máji sa okrem toho uskutočnia aj prvé obhajoby diplomových prác online formou, absolvujú ich študenti zubného lekárstva. Prodekan fakulty pre vedu Ivan Varga je presvedčený, že tento spôsob skúšania nijako neznižuje odbornú úroveň absolventov a ich pripravenosť na prácu v zdravotníckych zariadeniach: „V tejto situácii ide o takmer plnohodnotnú alternatívu prezenčného skúšania,“ dodáva. Viacerí členovia komisií pripúšťajú, že tento spôsob by mohol aj v budúcnosti predstavovať alternatívu ku klasickému skúšaniu v prezenčnej forme.

Video (link)