Ako vyzerajú e-štátnice v praxi

Stres, pot, vytrasené končatiny. To všetko v tieto dni zažívajú študenti šiesteho ročníka Lekárskej fakulty UK len za počítačmi v pohodlí svojej izby. Od pondelka totiž na fakulte prebiehajú dištančné štátnice.


Prípravy trvali dva týždne

Pred dvomi týždňami musela fakulta pristúpiť k zmene priebehu štátnych záverečných skúšok. Osobné stretnutie tvárou v tvár tak vymenil online hovor pomocou systému MS Teams. „Za minulý týždeň prebehla transformácia miestností v budove fakulty na Moskovskej ulici. Rozdistribuovali sme potrebné hardvérové vybavenie, prebehlo zacvičenie jednotlivých členov štátnicových komisií. V piatok pred štátnicami sa konala generálka, aby sme zistili, či všetko funguje, a od pondelka bez problémov prebiehajú skúšky,“ vysvetľuje Katarína Soroková, vedúca výpočtového strediska Lekárskej fakulty UK.

Mobily len vo výnimočných prípadoch

Študenti sa do MS Teams prihlásia pomocou svojich univerzitných mailov. Návod, ako ho používať, nájdu aj v krátkom inštruktážnom videu. Aby však všetko prebehlo v poriadku, deň pred štátnicami sa vedúci konkrétnej komisie spojí so svojou študijnou skupinou a uskutoční sa ďalšia malá „generálka“. Ak by sa aj počas štátnej skúšky vyskytla chyba, netreba sa báť. „Pre prípad technických problémov majú všetci študenti telefonický kontakt na zodpovedného člena štátnicovej komisie, s ktorým sa v prípade potreby môžu spojiť. Nemusia sa preto obávať, že by pre technické problémy neboli pripustení k štátnej skúške,“ uisťuje prodekan Lekárskej fakulty UK Peter Jackuliak.

Z vyššie menovaných dôvodov, ale aj preto, aby bol zabezpečený stály vizuálny kontakt medzi komisiou a študentom, sa odporúča, aby študenti používali stolové počítače s webkamerou alebo notebooky. Mobily, ktoré primárne slúžia práve na spojenie s komisiou v čase problémov, je možné použiť až v nevyhnutnom prípade. „Snažíme sa pristupovať individuálne. Študent, ktorý naozaj nemá inú možnosť pripojenia, môže po dohode s predsedom štátnicovej komisie využiť aj mobilné zariadenia, ale ide naozaj len o ojedinelé prípady,“ upozorňuje Peter Jackuliak.

Dvaja študenti naraz

Od bežnej skúšky sa nelíši ani počet žiakov v „miestnosti“. Študenti deň pred skúškou dostanú časový harmonogram a zároveň upozornenie, aby boli v prípade potreby k dispozícii online 15 minút pred a po odpovedi. Otázky si volia výberom čísla, na základe ktorého im vyučujúci prečíta otázku. Číslo nezodpovedá tomu, ktoré študenti poznajú zo zoznamu otázok na webe, komisia ich totiž každý deň nanovo premiešava a otázke tak priradí nové číslo. Odpovedajú po dvoch, pričom sa môžu striedať. Odhlasujú sa až po odpovedi oboch študentov. Výsledok skúšky sa dozvedia až po ukončení štátnej skúšky v daný deň, kedy si vedúci komisie všetkých online zvolá a oznámi im, ako dopadli.

Vizuálna kontrola miestnosti

Hoci online skúšanie vzbudzuje otázky o možnom riziku „podvádzania“, nejde o nekontrolovateľný problém. Študent môže byť vyzvaný k tomu, aby ukázal okolie, prípadne svoju pracovnú plochu. Okrem toho je však skúška prispôsobená podmienkam aj tým, že prebieha oveľa viac formou diskusie. „Snažíme sa hlavne o to, aby medzi študentom a komisiou prebiehala stála diskusia. Študenti boli informovaní, že na prípravu budú mať menej času než obvykle. Aj z toho dôvodu sa ich snažia vyučujúci v prípade potreby usmerniť doplňujúcou otázkou, takže ani tu sa netreba báť,“ dodáva Jackuliak.

Pre viac info a pár záberov zo štátnicových miestností si pozrite naše krátke video.