Lekári rozbehli tlač ochranných štítov

Bratislava 1. apríla 2020: Lekári a zdravotnícky personál by mohli na ochranu pred vírusom používať ochranné štíty tlačené na 3D tlačiarni. Na kritický nedostatok ochranných pomôcok zareagoval Ústav simulačného a virtuálneho vzdelávania LF UK, ktorý všetky svoje tlačiarne poskytol na tlač ochranných štítov.


Keďže nový koronavírus sa prenáša kvapôčkami, práve štíty z nepriepustného materiálu sú najlepšou ochranou pre lekárov, zdravotné sestry, záchranárov a ďalší zdravotnícky a ošetrovateľský personál. To inšpirovalo študenta medicíny Tomáša Bernáta, aby inicioval tlač ochranných štítov.

Lekárska fakulta UK sa tým zapojila do výzvy „Pomôž nemocnici“, ktorej cieľom je spojiť užívateľov 3D tlače pre výrobu ochranných štítov a ich distribúcia zdravotníckym organizáciám. „Ochranný štít má jednoduchý dizajn. Je zložený z troch častí: držiak vytlačený na 3D tlačiarni, ochranný plast na tvár a gumu na upevnenie okolo hlavy. Je možné tlačiť ich vo veľkých množstvách,“ približuje Pavol Vitovič, prednosta ústavu.

Na jednej tlačiarni sa naraz tlačia dva štíty, ktorých tlač trvá približne 2,5 hodiny. Na troch tlačiarňach je pri nonstop prevádzke možné za deň vytlačiť približne 50 kusov. Materiál na tlač a výrobu štítov dodávajú organizátori verejnej zbierky „Pomôž nemocnici“. Štíty ďalej kompletizujú študenti Lekárskej fakulty UK.

Záujem o pomôcku prejavili viaceré kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava. Výrobcovia evidujú záujem o viac ako 500 ks, pričom prvé štíty už majú svojich používateľov.

„Ústav simulačného a virtuálneho vzdelávania a Bratislavský spolok medikov sa v súčasnosti snažia zapojiť aj ďalších majiteľov 3D tlačiarní, ktorí by s tlačou ochranných štítov mohli pomôcť,“ uvádza Pavol Vitovič. Svoju pomoc ústav ponúka aj pri dizajne a tlači ďalších zdravotníckych pomôcok.

***

V aktuálnej situácii v boji s koronavírusom pomáhajú mnohí odborníci a študenti Univerzity Komenského na viacerých frontoch. Viac ako 230 študentov medicíny sa strieda na infolinke alebo v callcentrách. Desiatky medikov a farmaceutov sa hlásia ako dobrovoľníci do nemocníc a lekární. Odborníci z Lekárskej fakulty UK pracujú na spustení diagnostiky infekcie spôsobenej koronavírusom COVID-19. Prírodovedci pracujú vo Vedeckom parku UK na odhalení úplnej genetickej informácie nového koronavírusu u nás. V Psychologickej poradni UK v tejto náročnej a stresujúcej situácii poradia odborníci, ku ktorým sa pridali aj študenti psychológie z UK, ktorí pod supervíziou skúsených terapeutov pomáhajú svojim spolužiakom. Univerzita Koná