ODŠTARTOVALA KAMPAŇ PROTI SEXUÁLNEMU OBŤAŽOVANIU

Cieľom Univerzity Komenského v Bratislave je podporovať bezpečné, inkluzívne a rešpektujúce pracovné a študijné prostredie. S tým súvisí snaha predchádzať a vystupovať proti každej forme sexuálneho obťažovania. To je motív novej kampane s názvom #stopobtazovaniu.


06. 03. 2023 10.22 hod.
Od: Projektové centrum FiF UK

Praktické kroky v oblasti prevencie a riešenia prípadov sexuálneho obťažovania spravila univerzita už minulý rok.

Zviditeľniť túto tému sa momentálne snaží virtuálne – prostredníctvom kampane s názvom #stopobtazovaniu. Tá odštartovala začiatkom marca týmto videom. Informácie plánuje šíriť aj vo fyzickom priestore. V najbližšom čase pribudnú na chodbách, toaletách a ďalších frekventovaných miestach fakúlt informačné materiály.