Univerzita Komenského a Volkswagen Slovakia podpísali memorandum o spolupráci

Bratislava, 13. apríl 2012 – Prof. Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Wilfried von Rath za vedenie spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) dnes na pôde bratislavského závodu VW SK podpísali memorandum o spolupráci pri výskume a ochrane životného prostredia a prírody na Slovensku.


13. 04. 2012 16.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Našu spoluprácu považujeme za svojho druhu jedinečnú a zároveň za veľmi užitočné prepojenie moderných technológií a prírodných vied pri ochrane životného prostredia. Budeme robiť všetko preto, aby sme prichádzali s podnetmi pre reálny život. A nielen vo formálnej rovine, už v súčasnosti pripravujeme reálne spoločné aktivity,“ uviedol pri podpise memoranda rektor UK K. Mičieta.

„Máme spoločnú víziu i záujem. Volkswagen Slovakia využíva pri výrobe automobilov najmodernejšie technológie ohľaduplné k životnému prostrediu. V rámci iniciatívy Think Blue. Factory. sme si dali za cieľ do roku 2018 znížiť spotrebu emisií CO2, elektrickej energie, odpadu i použitej vody na vozidlo o 25 %. Nezostávame však len pri tom. Už v minulosti sme podporili projekty týkajúce sa výskumu biodiverzity živočíchov a organizmov na Slovensku. Na výskume, vzdelávaní, manažmente biodiverzity a ochrane prírody na Slovensku však chceme spolupracovať ešte intenzívnejšie,“ povedal Wilfried von Rath.

Spoločným záujmom oboch inštitúcií bude spolupráca pri výskume, vzdelávaní a praktických krokoch zameraných na manažment biodiverzity a ochranu prírody a životného prostredia. Zameriavať sa budú na zvyšovanie poznania európskej flóry a fauny, zvyšovanie znalostí a povedomia verejnosti a vedcov o súčasnom stave biodiverzity, získavanie nových vedeckých výsledkov zaznamenávaním zmien v distribúcii, ako aj trendov s ohľadom na krízy biodiverzity a potenciálne efekty globálnych environmentálnych zmien a konkrétnymi aktivitami zameranými na zlepšenie stavu životného prostredia na Slovensku.

Na Slovensku sa vyskytuje približne 30 000 druhov živočíchov a 2 000 druhov rastlín. Volkswagen Slovakia v minulosti podporil napríklad Katedru zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v rámci projektu EDIT ATBI. Na základnej inventarizácii biodiverzity troch slovenských národných parkov – Slovenský raj, Slovenský kras a Muránska planina v rámci neho spolupracovali vedci z 27 inštitúcií pôsobiacich prevažne v Európskej únii. V rámci tohto projektu boli na Slovensku objavené nové druhy živočíchov i rastlín.

Foto: VW SK