Doktorandka Filozofickej fakulty UK Andrea Hrčková si prevzala ďakovný list rektora UK

Doktorandka Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK Mgr. Andrea Hrčková si dňa 16. apríla 2012 prevzala v úvode zasadnutia Vedeckej rady UK ďakovný list rektora univerzity prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.


16. 04. 2012 09.26 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Andrea Hrčková pôsobila v období od 1. septembra 2011 do 29. februára 2012 v Úrade výkonného koordinátora Medzinárodného vojenského štábu pre oblasť informácií a vedomostnej politiky Severoatlantickej aliancie NATO v rámci odbornej stáže. Do programu stáže bola vybraná z viac ako 3000 uchádzačov z členských krajín Severoatlantickej aliancie. Počas stáže okrem pôsobenia na pracovisku v ústredí NATO úzko spolupracovala aj so Stálou delegáciou SR pri NATO.

Rektor UK sa Mgr. Hrčkovej poďakoval za vzornú reprezentáciu Univerzity Komenského v Bratislave, ako i Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii.

Foto: OVV RUK