Nákupy IKT v novom šate

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave po spoločnom odporúčaní CIT UK a OCOZ UK rozhodlo o použití dynamického nákupného systému pre nákupy informačnej a komunikačnej techniky.


01. 08. 2020 12.10 hod.

Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje realizovať verejné obstarávanie cez dynamický nákupný systém (DNS). Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) po spoločnom odporúčaní CIT UK a OCOZ UK rozhodlo o použití DNS pre nákupy informačnej a komunikačnej techniky. Nakupovať cezeň bude na UK možné od septembra 2020, momentálne sa nachádza v prípravnej fáze (vyhlásenie DNS vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie).

V súčasnosti intenzívne pracujeme na príprave spustenia riešenia, uvedenie riešenia do prevádzky je plánované na september tohto roku. Nakoľko kombinácia prebiehajúcej pandémie, nemožnosti cestovať a výpadku dostupnosti rámcových zmlúv spôsobila koncentráciu potreby nakupovať IKT (najmä v kontexte prebiehajúcich grantov), prvý zber požiadaviek prebehne v spolupráci s fakultnými správcami IKT už v priebehu mesiaca august.

Viac informácií o tom, čo je dynamický nákupný systém a akým spôsobom budú prebiehať samotné nákupy z hľadiska jednotlivých zamestnancov sa dozviete na stránke https://uniba.sk/nakupIKT.