Univerzita Komenského eviduje prvé prípady COVID-19


14. 09. 2020 14.22 hod.

Na bratislavských internátoch UK sa objavili prvé dva prípady ubytovaných s potvrdeným ochorením COVID-19.

Prvý prípad hlásil Vysokoškolský internát Družba. Ubytovaný strávil 3. septembra počas ubytovávania v internátnej izbe 20 minút a odcestoval domov. Následne 11. septembra sa u neho potvrdilo ochorenie COVID-19 a momentálne sa lieči z domu. Vzhľadom na prísne hygienické pravidlá počas ubytovania nepredpokladáme, že by mohol nakaziť inú osobu. Druhý prípad eviduje Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny. Študentku s pozitívnym výsledkom testu ako aj jej spolubývajúcu sme ubytovali v izolačných izbách, internát im zabezpečí doručovanie stravy a bezpečnú likvidáciu odpadu. Študentka sa nakazila od svojej kolegyne. Momentálne obe študentky čakajú na termín ďalšieho testu. Výučbového procesu sa nezúčastnili, v spoločných stravovacích zariadeniach neboli a minimalizovali kontakt s inými osobami na internáte. Mená študentov ani ďalšie identifikačné údaje zverejniť nemôžeme.  Študenti mali bezpríznakový priebeh ochorenia. V oboch prípadoch intenzívne komunikujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave, ktorý dohľadáva ich blízke kontakty a osloví všetkých, ktorí by mali podstúpiť test. Zamestnanci internátov, ktorí pravidelne prichádzajú do kontaktu s ubytovanými, od začiatku septembra priebežne podstupujú testy na ochorenie COVID-19.

Univerzita počas leta podnikla všetky potrebné kroky k nastaveniu čo najbezpečnejšieho režimu prevádzky. Situáciu pozorne monitoruje Permanentný krízový štáb Univerzity Komenského, v prípade výskytu ďalších prípadov aktivuje prísnejšie opatrenia.  Ďalší vývoj bude závisieť hlavne od disciplíny a ohľaduplnosti ubytovaných študentov. Opätovne apelujeme na študentov, aby sa správali zodpovedne, nezúčastňovali sa hromadných podujatí, obmedzili návštevy v cudzích izbách a dodržiavali hygienické a bezpečnostné pokyny (rúško – odstup – ruky). Špeciálne upozorňujeme na používanie rúšok v spoločných priestoroch, hlavne na toaletách a vo výťahoch. Zároveň vyzývame študentov, u ktorých sa potvrdí ochorenie COVID-19, aby čo najskôr kontaktovali študijné oddelenie svojej fakulty. Ak študent býva v ubytovacom zariadení UK, prosíme, aby zároveň kontaktoval vedenie internátov.

Viac informácií o opatreniach UK nájdete v tejto správe: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/dva-tyzdne-do-zaciatku-prednasok-univerzita-komenskeho-sa-pripravuje-na-zimny-semester/