Internáty UK sú v červenej fáze

Vo štvrtok 24. septembra 2020 zasadal Permanentný krízový štáb Univerzity Komenského a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v Bratislave, ako aj na internátoch Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny a Vysokoškolského internátu Družba, rozhodol, že oba komplexy prechádzajú s okamžitou platnosťou do červenej fázy.


24. 09. 2020 22.07 hod.

Ubytovaní môžu aj naďalej bývať na internátoch a stravovať sa v jedálňach. Okrem doteraz platných bezpečnostných a hygienických opatrení však bolo potrebné prijať aj opatrenia, ktoré minimalizujú sociálne kontakty študentov. Dnešným dňom tak platí zákaz návštev ubytovaných medzi ubytovacími blokmi, počet osôb prítomných v izbe nesmie prekročiť ubytovaciu kapacitu izby a kapacita študovní je znížená na polovicu pôvodného počtu. Zároveň platí úplný zákaz zhromažďovania a združovania osôb v interiéri aj exteriéri areálu internátov a dodržiavanie nočného pokoja od 22.00 hod. do 7.00 hod. Ubytovaným dôrazne neodporúčame návštevy medzi jednotlivými izbami a v prípade ďalšieho zhoršenia situácie návštevy medzi izbami úplne zakážeme. 

Hygienické a bezpečnostné opatrenia, ktoré na internátoch platia už niekoľko mesiacov, niektorí ubytovaní podceňujú a svojím nezodpovedným správaním, najmä nedisciplinovaným zhromažďovaním sa vo večerných hodinách, ohrozujú zdravie seba a iných. V prípade nedodržania nariadení hrozí ubytovaným pokuta vo výške 79 eur. V prípade opakovaného porušenia nariadení budú z internátov vylúčení. 

Vážime si a ďakujeme všetkým zodpovedným študentom a zamestnancom, ktorí dodržiavajú opatrenia a prejavujú zdravú dávku empatie a solidarity.