Welcome week - pre zahraničných študentov

13. februára 2017 (pondelok) o 10.00 hod., Auditorium maximum, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 2. poschodie


V pondelok 13. februára 2017 o 10.00 hod. sa v Auditoriu maximum Právnickej fakulty UK uskutoční imatrikulácia zahraničných študentov, ktorí prichádzajú na univerzitu na letný semester 2016/2017.

Súčasťou Welcome week bude príhovor prorektorky UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., ako aj prezentácie univerzity, Studia Academica Slovaca či ubytovacieho zariadenia VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.

Univerzita Komenského privíta v letnom semestri 131 zahraničných študentov, ktorí prichádzajú v rámci programu Erasmus+ či na základe bilaterálnych dohôd. Najviac študentov (32) prichádza z Talianska. Na univerzitu prichádza aj 18 študentov zo Španielska, 15 z Turecka, 10 z Francúzska, 10 z Portugalska a 7 z Poľska. Na UK bude v letnom semestri študovať napr. aj jeden študent z USA a jeden z Austrálie.

Najviac zahraničných študentov (51) bude študovať na Fakulte managementu UK.  22 zahraničných študentov prichádza na Filozofickú fakultu UK, 12 na Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK. Po 8 študentov bude na Farmaceutickej fakulte UK a Fakulte telesnej výchovy a športu UK, 7 na Pedagogickej fakulte UK, po 6 na Lekárskej a Prírodovedeckej fakulte UK, po 5 študentov privítajú Právnická fakulta UK a Jesseniova lekárska fakulta UK a 1 zahraničný študent prichádza na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.