Prednáška na tému Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ

15. februára 2017 (streda) v čase od 13.00 do 14.30 hod., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK), Šoltésovej 4, miestnosť Š 221


Výskumní zamestnanci Ústavu pedagogických vied a štúdií PdF UK v spolupráci s českou kolegyňou PhDr. Janou Kropáčkovou, PhD., vás týmto srdečne pozývajú na ďalšiu zo série prednášok spojených s diskusiou Teach IN.

Prednášajúcim hosťom bude PhDr. Jana Kropáčková, PhD., z Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, odborníčka na edukáciu raného detstva a spoluautorka publikácií Dvouleté děti v předškolním vzdelávání, Předškolní pedagogika a ďalších.

Prednáška spojená s diskusiou venovaná téme Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ sa uskutoční dňa 15. februára 2017 v čase od 13.00 do 14.30 hod. v priestoroch PdF UK na Šoltésovej ulici 4, v učebni Š 221.

Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vašu účasť.