Letná škola priblíži ekonomiku žiakom základných škôl

10. až 14. august 2020, (pondelok - piatok), 8.00 hod. - 16.00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava


16. 07. 2020 14.21 hod.

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu UK, 3E - Inštitút a Circular Slovakia organizujú letnú školu „Ekonomika v kruhu“. Cieľom podujatia je predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) žiakom základných škôl v Bratislave a ukázať im, ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote.

Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, workshopy, či hry na témy: dizajn výrobkov, odpadové hospodárstvo, nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, zelené budovy a správanie spotrebiteľov.
 
Súčasťou projektu budú tematické podujatia a exkurzie (Nová Cvernovka, knižnica vecí, skládka, zberný dvor, zelené strechy, komunitné záhrady). Letná škola je určené žiakom piateho až deviateho ročníka, vítané sú aj deti zamestnancov UK. Kapacita je 20 miest. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity.

Registrácia