Voľby kandidáta na funkciu rektora UK

Volebné zasadnutie Akademického senátu UK sa uskutoční dňa 18. mája 2022 o 9.00 hod. v Aule UK.


Akademický senát UK podľa čl. 24 ods. 2 Štatútu UK a čl. 4 Poriadku volieb kandidáta na rektora UK na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 23. februára 2022 vyhlásil voľby kandidáta na funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.

O funkciu rektora UK sa uchádzajú dvaja kandidáti. Navrhnutí boli - súčasný rektor UK Marek Števček z Právnickej fakulty UK a Daniel Olejár z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, bývalý prorektor UK.

Navrhovateľmi Daniela Olejára boli ôsmi členovia akademickej obce z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Mareka Števčeka navrhlo 72 členov akademickej obce zo všetkých trinástich fakúlt, z ktorých dvaja sú aj členovia Správnej rady UK.

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.: životopisvolebné tézy

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.: životopisvolebné tézy

Viac informácií k voľbám

Volebné zasadnutie je verejné a bude naživo vysielané na YouTube.