Voľby kandidáta na dekana FiF UK

6. mája 2019 (pondelok), 9.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (UK), miestnosť G127, Gondova ulica č. 2, Bratislava


Akademický senát vyhlásil voľby kandidáta na dekana FiF UK. Volebné zasadnutie AS FiF UK sa bude konať v pondelok 6. mája 2019 o 9.00 hod. v miestnosti G127 v hlavnej budove FiF UK na Gondovej ulici č. 2. 

Jediným kandidátom na post dekana FiF UK je Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. Vyštudoval odbor Filozofia na FiF UK. Obhajobu doktorandskej dizertačnej práce absolvoval v roku 2000 na Filozofickom ústave SAV v Bratislave. V roku 2006 obhájil habilitačnú prácu „Podoby referencie“ na FiF UK. Momentálne pôsobí ako Prodekan FiF UK pre vedecký výskum a doktorandské štúdium. 

Pridajte sa k udalosti na FB.