Prednáška profesora Philippa Kukuru z University of Oxford

3. mája 2019 (piatok), 11.00 - 12.30 hod., prednášková sála Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava


Dňa 3. mája 2019 sa vo Vedeckom parku UK uskutoční prednáška významného svetového chemika profesora Philippa Kukuru na tému Weighing single molecules with light. Prednášku organizuje Učená spoločnosť Slovenska v spolupráci s Vedeckým parkom UK. Profesor Kukura bude hovoriť o svetovo významnom vedeckom výsledku. Prednáška je obzvlášť vhodná pre fyzikov, chemikov a biológov, vedeckých pracovníkov i študentov. Tématicky je však zaujímavá pre širokú vedeckú komunitu.

Profesor Kukura je členom Kráľovskej spoločnosti chémie. Získal viacero prestížnych ocenení. Naposledy Cenu Klung-Wilhelmy za výsledky výskumu vo vizualizácii biomolekúl. Z 35 doterajších nositeľov tohto ocenenia v Nemecku v oblasti chémie a fyziky získali piati vedci neskôr Nobelovu cenu.

Viac informácií TU.