Vedecká konferencia pod názvom Vita historiae dedicata

30. mája 2017 (utorok) o 9.00 hod., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - miestnosť č. 125, Račianska 59, Bratislava


Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (PdF UK), pod záštitou dekanky PdF UK prof. PaedDr. Alice Vančovej, CSc., vás srdečne pozýva na vedeckú konferenciu venovanú jubileu prof. PhDr. Júliusa Bartla, CSc., pod názvom „Vita historiae dedicata", ktorá sa uskutoční v utorok dňa 30. mája 2017 od 9.00 hod. v priestoroch PdF UK na Račianskej ulici v Bratislave - v miestnosti č. 125.

 

PROGRAM:

 

8.30 – 9.00 hod. - Registrácia účastníkov

9.00 – 9.20 hod. - Slávnostné príhovory

9.20 – 9.40 hod. - Richard MARSINA

O výskume dejín stredovekých miest na Slovensku

9.40 – 10.00 hod. - Ján LUKAČKA

Stredoveké mestá na Slovensku so znakom dvojkríža

10.00 – 10.20 hod. - Vladimír RÁBIK

Hieroným Žilinský – dedičný richtár Žiliny v rokoch 1418 – 1420

10.20 – 10.40 hod. - Martin ŠTEFÁNIK

Exporty východoslovenskej medi do západnej Európy v 1. polovici 14. storočia

10.40 – 11.10 hod. - Diskusia, prestávka

11.10 – 11.30 hod. - Matúš KUČERA

Slovenskí študenti na Viedenskej univerzite do 17. storočia

11.30 – 11.50 hod. - Miroslav KAMENICKÝ

Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách do konca 18. storočia

11.50 – 12.10 hod. - Mária GRÓFOVÁ

Ako ďaleko je do Archívu Univerzity Komenského

12.10 – 13.30 hod. - Diskusia, obed

13.30 – 13.50 hod. - Ferdinand ULIČNÝ

Burg, hospites, suburbium a vývoj mešťanov a mesta Bratislava v 11. - 13. storočí

13.50 - 14.10 hod. - Vladimír SEGEŠ

Kati v stredovekej Bratislave

14.10 - 14.30 hod. - Monika TIHÁNYIOVÁ

Detrik Bubek z Plešivca – zradný palatín kráľa Žigmunda Luxemburského

14.30 – 14.50 hod. - Jozef BAĎURÍK

Sonda do majetkového rozvrstvenia šľachtických elít v niektorých vybraných stoliciach na Slovensku za vlády Ferdinanda I.

14.50 – 15.10 hod. - Diskusia, prestávka

15.10 – 15.30 hod. - Juraj ŠEDIVÝ

Jazyky v stredovekej epigrafickej kultúre Slovenska

15.30 – 15.50 hod. - Miriam HLAVAČKOVÁ

Patrí Ján Kapistránsky do slovenských dejín?

15.50 – 16.10 hod. - Miroslav LYSÝ

Prejavy a koncepcie husitskej tradície na Slovensku

16.10 – 16.30 hod. - Miriam VIRŠINSKÁ

Husitská tradícia u evanjelikov v 19. storočí

16.30 – 17.00 hod. - Záverečná diskusia, ukončenie konferencie

18.00 – 20.00 hod. - Slávnostná večera pre pozvaných hostí

 

Program (PDF súbor)

Srdečne vás pozývame!