SAS up! Deň zahraničných slovakistov

15. mája 2017 (pondelok), od 10.00 hod., átrium Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, Bratislava


Počujete občas na chodbách zvláštne jazyky a zvláštne podoby slovenčiny? Máte dobré uši - naša univerzita je pestrá aj vďaka študentkám a študentom, ktorí sa z diaľok prišli učiť náš jazyk a spoznať tak aj kus slovenskosti.
Za čím im je smutno, čo im chýba, čo ich, naopak, milo prekvapuje na Slovensku?

Jedinečné zrkadlo nášmu videniu sveta nastavujú slovakistky a slovakisti z centra slovenčiny ako cudzieho jazyka Studia Academica Slovaca.

Príďte sa preto pozrieť dňa 15. 5. 2017 od 10.00 hod. do átria Filozofickej fakulty UK na
- atraktívny kultúrny program zo všetkých kútov sveta;
- ochutnávku národných špecialít a ich prípravu v priamom prenose;
- prezentáciu nevšedných tradícií.

Podujatie sa realizuje v rámci riešenia projektu EURECOR APVV-15-0732.

Pozvánka (PDF dokument)