Svetový deň hemofílie ako znak podpory pacientov s nevyliečiteľným vrodeným krvácavým ochorením

Hovorí sa jej aj kráľovská choroba. Od roku 1989 si ju ľudia po celom svete každoročne pripomínajú 17. apríla rozsvietením červených svetiel v domácnostiach, ale aj vysvietením významných budov a monumentov načerveno. Poskytuje príležitosť informovať verejnosť o tomto závažnom ochorení, ale aj poukázať na problémy pacientov a ich rodinných príslušníkov.


Nedá sa predvídať

Hemofília je vrodená krvácavá choroba. Ide o genetickú poruchu, ktorá spôsobuje nedostatočnú tvorbu bielkoviny krvnej plazmy, a tým aj nedostatočnú zrážanlivosť krvi a neschopnosť zastavenia krvácania po poranení. Nedostatok koagulačného faktora, ktorý je potrebný na zrážanie krvi, vedie k nadmernému krvácaniu, a to už pri minimálnych úrazoch, poraneniach, pri trhaní zubov či po operáciách. U „ťažších“ hemofilikov, t. j. tých, ktorí majú veľmi nízku hladinu tohto zrážacieho faktora, dochádza aj ku krvácaniu, ktoré sa označuje ako „spontánne“. Je zákerné hlavne v tom, že sa objavuje bez akejkoľvek vyvolávajúcej príčiny, takže sa krvácanie nikdy nedá predvídať a v niektorých prípadoch sa mu nedá predísť.

Trpia ňou muži

Ochorenie prenášajú zdravé ženy, no trpia ňou mužskí potomkovia rodiny. Genetickou podstatou ochorenia je porucha na pohlavnom chromozóme X. Život ľudí s hemofíliou je plný obmedzení, čo vyžaduje prispôsobenie životného štýlu nielen samotného jedinca, ale aj jeho rodinných príslušníkov. „Celé detstvo je plné zákazov. Všetci hovoria: nerob to, neskáč a podobne. Aj pre mňa, ako pre mnohých chlapcov, bol najväčšou záľubou šport. Ale aktívne som ho vykonávať nemohol. Často som si však aj napriek zákazom potajme išiel zahrať futbal alebo iný šport. V takých chvíľach bola moja mamina postavená pred ťažkú situáciu, ako mi vysvetliť vážnosť môjho stavu tak, aby mi neublížila. Väčšinou si to hemofilici uvedomujú a snažia sa prispôsobiť a zaradiť sa medzi ostatné deti,“ vysvetľuje člen Slovenského hemofilického združenia, lekár Tomáš Šimurda z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Národného centra hemostázy a trombózy v Martine, a jeden z ľudí, pre ktorých je vrodené krvácavé ochorenie súčasťou života.

Dôležitá je kvalitná diagnostika a liečba

Týmto závažným nevyliečiteľným ochorením trpí 1 z 10 000 ľudí vo svete a mnoho z nich zomiera pre nedostatočnú liečbu už v útlom veku. Najmä v rozvojových krajinách sú mnohí nediagnostikovaní. Svetová hemofilická federácia (WFH) pomáha humanitárnou činnosťou zabezpečiť aspoň základnú liečbu v najmenej rozvinutých krajinách. Na Slovensku túto humanitárnu činnosť zabezpečuje Slovenské hemofilické združenie. Liečba hemofílie spočíva v nahradení chýbajúceho koagulačného faktora v krvi. Tento proces sa uskutočňuje aplikáciou koncentrátu koagulačného faktora, ktorý je podávaný intravenózne priamo do žily pacienta. Koncentrát koagulačného faktora je potrebné podať čo najskôr od začiatku krvácania, aby sa predišlo dlhodobému poškodeniu organizmu a pri krvácaní do životne dôležitých orgánov aj možnej strate života. V súčasnosti okrem aplikácie koncentrátov koagulačných faktorov u niektorých pacientov existujú aj ďalšie možnosti tzv. novej nefaktorovej (nesubstitučnej) terapie.  Hoci ide o nevyliečiteľnú chorobu, správna diagnostika a liečba môže ľuďom trpiacim hemofíliou život nielen predĺžiť, ale aj dopriať jeho plnohodnotné prežitie.

***

Za Svetový deň hemofílie vyhlásila Svetová hemofilická federácia – 17. apríl – na počesť zakladateľa federácie Franka Schnabela, ktorý sa v tento deň narodil. Má pripomínať a rozširovať jeho osobnú misiu s cieľom zlepšiť globálnu starostlivosť o ľudí s hemofíliou. Tento deň si každoročne pripomína viac ako 130 krajín sveta.